Bejelentkezés | Regisztráció
 
       
Szavazzon Ön is! Ön megvalósította már otthonában a digitális átállást?

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Klaszter szakmai program

Klaszter szakmai program
 

·         Közös fellépés a piacon az internet sávszélesség beszerzésével kapcsolatosan, a közös beszerzés eredményeként létrejött internetet a klasztertagokhoz eljuttató gerinchálózatok kiépítése, gazdaságos működtetése.

·         A helyi hálózatokon internet és kábeltelevízió szolgáltatást nyújtó egyes klaszter tagok számára az új technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.

·         A szerver technológiákban közös beruházások megvalósítása, közös üzemeltetés a gyorsabb és hatékonyabb hibajavítás érdekében.

·         A hosszú távú versenyképesség és méretgazdaságossági szempontok alapján a kiemelt szaktudással rendelkező humán tőke osztott erőforrásként történő felhasználása, az erőforrások elosztásának klaszteren belüli szervezése.

·         Az előfizetők részéről egyre jelentősebb az igény a nagyobb sávszélességre. A piacon a technológiák folyamatosan megújulnak, jelenleg a DOCSIS 3.0 szabvány szerint. Az innováció kutatáson, fejlesztésen és tesztelésen keresztül valósul meg, a tevékenységnek a közös megvalósítása gazdaságos, takarékos és szinergia lehetőségeket hordoz.

·         A területen és a klaszter tagok között számos informatikai vállalkozó működik, akik a felhasználók részére nyújtanak szolgáltatásokat. Ahhoz, hogy az informatikai vállalkozók hatékonyan tudják a felhasználókat támogatni munkájukban, tevékenységükben vagy csak egyszerűen az internet használatban, mint szórakozási formában szükség van arra is, hogy ez a szakember-gárda is ismerje a legújabb technológiákat, a hozzájuk kapcsolódó elemeket és információkat. A tudás-átadás és az információ-csere egyik legjobb fóruma éppen a térségi hírközlési és informatikai klaszter lehet. 

Klaszter tagság előnyei: közös beszerzések, tudásmegosztó szakmai napok, méretgazdaságos működés

 

Technológiai innováció megvalósítása és bevezetése a helyi kábel hálózatokon jelen lévő klasztertagok részére kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a jelenleg ismert legnagyobb adathálózati (internet) sávszélességet tudják előfizetőik részére biztosítani. Docsis 3.0 alkalmassá tétel, bevezetés, tesztelés és üzemeltetés, a kapcsolódó szakmai tapasztalatok és tudás megosztása jelentik a feladat klaszteren belüli megvalósításának fő lépéseit. A klaszter számos projekt működtetése mellett az alábbi együttműködési lehetőségeket kínálja:

 

·         A legjobb tapasztalatok (bestpractice) bevezetése a hálózat üzemeltetés területén. A hálózatok monitorozása, hibakeresése. Egyes klaszter tagok különféle eszközbeszerzési pályázatokon korszerű műszereket szereztek be, azonban nem rendelkeznek azzal a szaktudással, amivel a rendelkezésre álló eszközöket és erőforrásokat optimálisan ki tudnák használni. Felmerült problémák átbeszélése, a legjobb kezelési megoldások széles körű kiterjesztése, negyedéves rendszerességgel klaszter szakmai napok szervezése, belső és külső előadókkal.

·         Közös képzések megvalósítása. Külső képzéseken az előfizetőkkel, ügyfelekkel dolgozó klaszter tagok gazdasági és üzleti alapismereteit kívánjuk megteremteni, illetve marketing, kommunikációs és projekt menedzsment ismereteket kívánunk fejleszteni. Belső képzéseken pedig rendszergazdai, hálózatüzemeltetői képzést és tudásmegosztást tervezünk.

·         Közös informatikai platform kialakítása, projektkezelés, csoportmunka és ügyvitel támogatás területen. Műszaki hálózat menedzsment és vállalatirányítási rendszer bevezetése a projekt keretében az érintett klasztertagok részére.

·         2-3 éves időtávon belül, fejlődő klaszterként közös beruházások, eszközfejlesztések és gerinchálózat létesítések megvalósítása, több klaszter tagvállalat közös beruházásában.

·         Közös beszerzések a fogyó eszközök terén. Az erősítők, a modemek és hálózati kártyák piacán a beszerzések összehangolása, az igények alapos felmérése és beszerzési keretszerződés megkötése a beszerzési árak 10-15%-os csökkenését eredményezheti.

 A technológia-fejlődésre és innovációra, a piaci igények ugrásszerű növekedésére az egyes klaszter tagok önállóan képtelenek lennének hatékonyan választ adni, mert pénzügyi és humán lehetőségeik nem tennék lehetővé, hogy megvalósítsák és üzemeltetessék a szükséges műszaki beruházásokat, kiépítsék és fenntartsák a magas szintű üzemeltetéshez szükséges szaktudást.A térségi KKV hírközlési és informatikai szolgáltatók között az együttműködés elmaradása rövidtávon a versenyképesség csökkenését, középtávon piacvesztést, és hosszabb távon teljes megszűnést eredményez. A piacot multinacionális vennék át, akik távolról küldenének üzemeltetőket, igaz alacsonyabb rugalmasságot biztosítva, de mégis korszerű technikára alapozna. A helyi szolgáltatók piacvesztése a helyi foglalkoztatás csökkenését eredményezné, illetve az ebből élő vállalkozók tönkremennének.

A fenti üzleti helyzetre tekintettel az együttműködés kialakítása és fenntartása a klaszter tag KKV vállalatok elemi érdeke.Az új hírközlési és informatikai technológiák bevezetése, és az adott területen való sikeres alkalmazása számos tesztelési, valamint kutatási – fejlesztési tevékenységet tesz szükségessé.

 

A szélessávú adathálózati technológiák mellett a klaszter tagok rövid távon az alábbi K+F célokat, és innovációs tevékenységet jelölik meg:

Ügyfélszolgálat, elektronikus ügyfélszolgálat – szoros közelségben az előfizetőkkel

Ügyfélszolgálat, elektronikus ügyfélszolgálat – szoros közelségben az előfizetőkkel

A klaszter számára kiemelten fontos, hogy ügyfeleik ne csupán a szigorúan vett szolgáltatást illetően kaphassanak kiemelt minőséget, de a tágabban értelmezett szolgáltatás értelmében az ügyfélszolgálat is ilyen lehessen. Az ügyfélszolgálat kiemelt célja, hogy az ügyfeleket kellőképpen körültekintetően és komplex módon tájékoztassa az aktuális akciókról, továbbá a szolgáltatásokhoz kapcsolódó aktuális – akár jogszabályi – változásokról is.

 

Az adminisztráció magas színvonalának érdekében minden olyan aktust, ami az ügyfelet érinti, teljes vállalatirányítási rendszer alkalmazásával igyekszünk megfelelően rögzíteni. Így van ez a szerződéskötéssel is. Az ügyfelek számos opciót választhatnak, továbbá lehetőség van arra is, hogy egy későbbi időpontban, ha kedvezőbb csomagajánlatot kaphatnak, akkor a fennálló szerződésüket az ügyfélszolgálaton módosíthassák.

 

Mivel a tapasztalatok alapján számos alkalommal van arra szükség, hogy ügyfeleink segítséget kérjenek, vagy valamilyen – általuk fontosnak tartott – információt megosszanak velünk, 24 órás, a hét minden napján üzemelő üzenetrögzítős ügyfélszolgálatot hoztunk létre. Az üzenetek a rögzítést követően azonnal email formátumban az ügyeletes kollégákhoz kerülnek, akik a bejelentéstől függően visszahívják az ügyfelet, vagy munkalap formájában a szakértőkhöz „delegálják” a feladatot.

 

Nyilvánvaló módon az ügyfélszolgálat is akkor igazán hatékony, ha „nagyban” működtetik. A klaszter tagjai számára külön-külön túl nagy anyagi megterhelést jelentene ennek a rendszernek a működtetése, azonban az IP telefónia miatt arra is van lehetőség, hogy az egyes tagok ügyfélszolgálati telefonszámai egy közös virtuális telefonközpontba legyenek regisztrálva, így egy rendszerben kezelhetőek az üzenetek, feladatok. A rendszer lehetővé teszi, hogy megfelelően gazdálkodva a humánerőforrással, akár egyszerre csak egy műszaki ügyeletes kolléga is meg tudja oldani a help-desk szolgáltatást távolról, több ezer ügyfelet kiszolgálva.

Nagyon fontos, mondhatni kiemelt feladatnak tekintjük, hogy a klaszter tagjai minden tekintetben a vonatkozó jogszabályok szerint járjanak el. Ebbe beletartozik a tagok jogkövető magatartása, de az ügyfelek részéről is ugyanezt várjuk el.

 

A fentiek okán folyamatosan azon dolgozunk, hogy a klasztert alkotó vállalkozások mindegyike naprakész információkkal rendelkezzen a hatályos ügyfélszolgálati jogi és fogyasztóvédelmi előírásokat illetően is. Azért, hogy ezek a célok maradéktalanul teljesülhessenek, rendszeresen klaszter szakmai napokat tartunk, ahol a műszaki információk mellett az aktuális jogszabályi változásokra is kitérünk.

 

A klaszter hisz abban a Széchenyitől származó mondatban, ami a gazdasági prosperitás és az adott közösség műveltsége, tudása közötti ok-okozati összefüggésre mutat rá. Éppen ezért rendszeresen szervezünk az ügyfélszolgálatos munkatársaknak olyan tanfolyamokat, képzéseket, ahol lényegre törő és gyakorlat-orientált ismeretekhez juthatnak azért, hogy a munkájukat még jobban végezhessék.

 

Ahogyan már fentebb említettük, abban hiszünk, hogy mind a Szolgáltatónak, mind az ügyfeleknek vannak jogaik és kötelezettségeik. Sajnálatos tény, hogy egyes ügyfelek nem, vagy csak késve tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek. A helyzet kezelése rendkívül fontos, hiszen a vállalkozások életpályájuk tervezésekor adott volumenű bevétellel terveznek, de fontos azért is, mert a fizetés elmaradozása demoralizáló hatású a többi ügyfél vonatkozásában. Ugyanakkor ezen behajtási tevékenység végzése során sem tekinthetünk el a követendő magatartástól, éppen ezért a teljes vállalatirányítási rendszerből naprakészen lekérdezhető adatok alapján történik a felszólítás, és ha szükséges, akkor a jogi lépések. A rendszer ugyanakkor megengedő is, hiszen lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy tetszőleges fizetési határidőt kérhessen.

 

Együttműködés az informatikai és hírközlési klaszter keretein belül

A klaszterek olyan iparági horizontális szakmai szerveződések, ahol a tagok együttműködési pontokat keresnek a közös és kölcsönös előnyök megszerzése érdekében. A szerveződési forma elsősorban az angolszász országokban volt honos, majd a sikeres példa alapján az Európai Unióban is preferált szerveződési formává vált. Magyarországon először a néhány éve indult el a kezdeményezés. Alapelve a hálózati elvű szerveződés.

A dél-alföldi régió számos pontján komoly problémát jelent az informatikai és hírközlési rendszerek fejletlensége. A klaszter feladatának tekinti, hogy a régió minden településen magas szintű és versenyképes árú informatikai és hírközlési szolgáltatások álljanak a lakosság, az önkormányzatok és a vállalkozások rendelkezésére. Küldetésünk, hogy a régió minden pontjára a legkorszerűbb digitális televízió és a legnagyobb sávszélességű internet kapcsolat jusson el optikai gerinchálózaton, miközben a klaszter tagvállalat helyi üzemeltetők magas hozzáadott értékű informatikai és ügyfélszolgálati munkával teszik a szolgáltatás-csomagot igazán értékessé a felhasználók számára.

A Dél-alföldi hírközlési és informatikai Klaszter létrehozásával eredményesen javítottuk a régióban működő informatikai és hírközlési vállalkozások versenyképességét. 

A Dél-alföldi hírközlési és informatikai Klaszter fő célja a dél-alföldi régió hírközlési és informatikai helyzetének előmozdítása, az iparág és a piac fejlődésének a biztosítása, a szükséges infrastrukturális, műszaki, informatikai és kommunikációs feltételek megteremtése. A Dél-alföldi hírközlési és informatikai Klaszter vállalása és alapfeladata a szinergikus kapcsolatok erősítése, a hálózatos együttműködésből adódó komparatív előnyök kiaknázása, a kapcsolódó humán erőforrás-fejlesztési, tanácsadási, és partnerség-szervezési tevékenység folytatása. A Dél-alföldi hírközlési és informatikai Klaszter jogi formáját tekintve nem önálló jogi személyiségű, önkéntesen szerveződött non-profit szervezet, amely polgárjogi társulási megállapodással létrejött hálózatot alkotva, közös célok elérése érdekében tevékenykedik.

·          Vezetékes hírközlési hálózatépítés

·          Közműhálózat építési földmunkák

·          Ügyfélszolgálati tevékenység és támogatás

·          IP alapú telefonszolgáltatás és menedzselés

·          D3 szabványú modemes végpontok üzemeltetése

·          Előfizetői bekötés és hibajavítási tevékenység

·          Kábeltelevíziós fejállomási központok üzemeltetése

·          Internetes fejállomások működtetése és felügyelete

·          Hálózati útválasztó eszközök kezelése és beállítása

·          Informatikai célú hálózatépítés és karbantartás

·          Optikai kábelek hegesztése, hibakeresése és mérése

·          Fényvezető kábellel kiszolgált kiemelt végpontok ellátása

·          Közösségi és térfigyelő kamerarendszerek telepítése

·          Napenergia hasznosítás, zöldenergia termelés

·          Szoftverfejlesztés és egyedi programozási feladatok

·          Hálózat menedzsment szoftverek kezelése

·          Pályázati és üzleti tanácsadás a fejlesztésekhez

·          Általános jogi és gazdasági tanácsadás vállalkozóknak

·          DVB-C digitális televíziózás, IP alapú televízió

·          Digitális átállás megvalósítási projekt

·          Hálózati együttműködés, információ-szolgáltatás

·          Tudásmegosztó szakmai rendezvények

·          Egységes marketing és üzleti kommunikáció

·          Stratégiai tervezés és megvalósítás támogatása

·          Közös beruházások tervezése, előkészítése és megvalósítása

·          Adatbázis kezelés, partnerközvetítés, közös beszerzések

Dél-Alföldi Hírközlési és
Informatikai Klaszter © 2012
Nyitólap | Bemutatkozás | Kapcsolat | Impresszum